Zest [zest] <alleen enk.>

0.1 iets extra’s > jeu, pit 0.2 animo > passie, vuur, enthousiasme 0.3 (stukje) citroenschil 1.2 ~ for life levenslust/vreugde; have a ~ for work graag werken, er met zin tegen aangaan 3.1 give/add ~ to smaak geven aan, wat meer pit geven 6.2 with ~ vol vuur, met animo

ZEST FOR MUSIC

petra limon
* Docent Muziek & Muziek op Schoot
* Koordirigent
Masterstudent Rhythmic Vocal   
   Leadership

E-mail: info@zestformusic.nl

Petra Limon

Koordirigent | Docent Muziek